Fysiotherapie de Wilg

Dorpspraktijk

De fysiotherapeut houdt zich bezig met klachten aan het steun-en bewegingsapparaat. Wanneer een klacht zich voordoet wordt door middel van een intake en lichamelijk onderzoek, samen met u een behandelplan opgesteld om u zo snel mogelijk weer van uw klacht af te helpen.

De behandeling die hierop volgt kan van verschillende aard zijn:

Massagetherapie

Door het verlenen van massage de spanning in je spieren verlagen. Maar massage kan ook gebruikt worden te activatie van spieren, zoals bij sporters voor een wedstrijd wordt toegepast.

Oefentherapie

Door gebruik te maken van oefeningen de spierbalans in uw lichaam herstellen. Dat betekend dat we uw spierspanning willen verbeteren, maar ook coördinatie en stabilisatie worden dmv oefeningen aangepakt.

Toepassen van fysiotape

Middels deze rekbare tape kunnen we uw spieren meer/minder tonus geven, een gewricht stabiliseren, de lymfevaten stimuleren in hun afvoer e.d.

Advies

ook advies mbt dagelijkse activiteiten, huiswerkoefeningen, hulpmiddelen e.d. is een belangrijk onderdeel van de therapie.